REKLAMACIJE

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nam odmah pošaljete e-mail na [email protected] sa:

Brojem primljene Račun-otpremnice
Imenom i prezimenom
Kontakt telefonom
Razlogom odbijanja pošiljke
U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem toku reklamacije, tj. zamene.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail na [email protected] sa:

Brojem primljene Račun-otpremnice
Imenom i prezimenom
Kontakt telefonom
Razlogom Reklamacije ili zamene proizvoda
U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili telefonskim putem, odgovorćemo vam na izjavljenu reklamaciju tj. zamenu i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Prilikom rešenja Reklamacije, ukoliko je odobrena, imate mogućnost:

Zamene za isti proizvod
Zamene za drugi proizvod
Povrat novca
Pravo na reklamaciju imate ,od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144)

U svakom momentu možete dobiti pomoć i informaciju od naše korisničke podrške putem telefona 011 2281-379.

Reklamacije zbog nesaobraznosti robe

Postupak reklamacije proizvoda zbog nesaobraznosti ugovoru, koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda potrošaču, se vrši na način opisan u delu „Uslovi korišćenja i prodaje“.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite telefonom ili putem e-maila na [email protected]

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme NARUČITE, saglasni ste i sa uslovima reklamacije.